: алендар под≥й ::ћ≥жнародн≥ форуми, конференц≥њ ::ѕерша (2002 р.)::ƒруга (2004 р.)::“рет€ (2006 р.)::„етверта (2008 р.)::

 
   
   
 
   
 

ён≥ таланти ”крањни

¬≥таЇмо л≥дер≥в 2008 р. незалежного зовн≥шнього тестуванн€ з видатними результатами! ЅажаЇмо нашим вихованц€м обрати вищий навчальний заклад за покликанн€м! Ќових натхнень, подальших високих дос€гнень в навчанн≥, в творч≥й науков≥й робот≥!

Ќагородженн€  арчевоњ ќльги, золотоњ медал≥стки 2008 р., випускниц≥ техн≥чного л≥цею Ќ“”” " ѕ≤" ƒиплом ≥ ц≥нний подарунок ћикол≥  отюку вручаЇ ѕрезидент ”крањни ¬≥ктор ёщенко
 арчева ќльга - випускниц€ (2008 р.) техн≥чного л≥цею Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету ”крањни " ѕ≤", золота медал≥стка, неодноразовий призер конкурс≥в  ињвськоњ ћјЌ "ƒосл≥дник" (секц≥€ астроном≥њ)

 отюк ћикола - випускник (2008 р.) кињвськоњ —Ў є250, д≥йсний член  ињвськоњ ћјЌ "ƒосл≥дник" (в≥дд≥ленн€ ≥нформац≥йних технолог≥й), призер III етапу ¬сеукрањнського конкурсу-захисту науково-досл≥дницьких роб≥т юних програм≥ст≥в ћјЌ ”крањни, за результатами зовн≥шнього незалежного оц≥нюванн€ знань набрав 600 бал≥в - це найкращий результат в ”крањн≥!

ћайбутн€ ≥нтелектуальна ел≥та ”крањни: призери ол≥мп≥ад, конкурс≥в ћјЌ, учасники студентських наукових конференц≥й

—ертиф≥кат учасника XVIII ћ≥жнародноњ конференц≥њ "Ќовые технологии в образовании" (–осси€, “роицк, 2007 г.) ¬анда Ќасаченко, 2008 р.

ћон≥торинг творчих дос€гнень вихованц≥в секц≥њ ≥нформатики  ињвськоњ ћјЌ "ƒосл≥дник" =>тут

ƒоклад о конкурсе на XIX ћеждународной конференции "ѕрименение новых технологий в образовании" (–осси€, 2008), PDF-файл, 400  

¬≥дкритий конкурс з програмуванн€ серед старшокласник≥в ( ињв, 2008 , 2009)

як €комога швидше стати профес≥йним програм≥стом?дал≥

як безоплатно здобути €к≥сну осв≥ту м≥жнародного р≥вн€? ѕоради першокурсникам=> тут
ћ≥жнародна дистанц≥йна осв≥та: CERGE („ех≥€, ѕрага) ≈л≥тна осв≥та з економ≥ки в ”крањн≥ : KSE (  ињв)
‘онди, €к≥ п≥дтримують юних науковц≥в => тут
√ранти науковц€м =>завантажити файл(Rus, Eng)

 

ўо таке ¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи?

¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи Ц це найпоширен≥ша реальн≥сть оточуючого св≥ту, в €кому ≥снуЇ людина. ѕо сут≥, людський орган≥зм, €к ≥ все живе, що оточуЇ нас, складаЇтьс€ з системи кл≥тин, €к≥ шл€хом под≥лу ≥ диференц≥ац≥њ утворили певну живу еволюц≥онуючу систему. Ќаведемо приклади в≥дкритих еволюц≥онуючих системам наступного, в тому числ≥ соц≥ального, р≥вн€ складност≥:

 • духовний та ≥нтелектуальний св≥тогл€д кожноњ людини, €кий еволюц≥онуЇ на прот€з≥ усього њњ житт€;
 • с≥мТ€, в €к≥й ми виховуЇмос€ або виховуЇмо власних д≥тей;
 • колектив в €кому нас виховують, навчають;
 • коло родич≥в, друз≥в ≥ знайомих, з €кими ми сп≥лкуЇмос€, на €ких впливаЇмо ≥ п≥д впливом €ких знаходимос€;
 • п≥дприЇмство або ф≥рма, в €к≥й ми працюЇмо;
 • м≥жнародн≥ виробничо-економ≥чн≥ союзи - картел≥, синдикати тощо;
 • селище або м≥сто, в €кому ми живемо;
 • адм≥н≥стративно-териториальн≥ об'Їднанн€;
 • держава, громад€нами €коњ ми Ї;
 • м≥ждержавн≥ утворенн€: в≥йськово-пол≥тичн≥ та економ≥чн≥ союзи, орган≥зац≥њ;
 • еколог≥чн≥ системи;
 • планета «емл€, на €к≥й ми сп≥в≥снуЇмо разом з ≥ншими живими орган≥змами;
 • —он€чна система, в €к≥й «емл€ Ї одною з планет, нар€ду з ≥ншими  численним небесними т≥лами Ц астероњдами, метеоритами;
 • косм≥чн≥ галактики.

—истемний п≥дх≥д до досл≥дженн€, прогнозу ≥ управл≥нн€, €к≥й нин≥ застосовуЇтьс€ при анал≥з≥ ¬≥дкритих еволюц≥онуючих систем в р≥зноман≥тних сферах людськоњ д≥€льност≥ Ц в медицин≥, педагогиц≥, техниц≥, пол≥толог≥њ, соц≥олог≥њ, природничих ≥ сусп≥льних науках тощо, - Ї дуже продуктивним. «а його допомогою вдаЇтьс€ зрозум≥ти, а значить, використати на практиц≥, складн≥ €вища ≥ процеси, €к≥ донин≥ здавалис€ досл≥дникам принципово неп≥знаними, хаотичними ≥ тому некерованими.
ƒосл≥дженн€ ¬≥дкритих еволюц≥онуючих систем нин≥ знаходитьс€ на в≥стр≥ сучасноњ науки.
ƒл€ продуктивного досл≥дженн€ маЇ застосовуватись м≥ждисципл≥нарний п≥дх≥д: досл≥дник маЇ бути широко ерудованим, мати ф≥лософське мисленн€, бути добре об≥знаним з сучасними математичними ≥ компТютерними методами досл≥джень.
ѕро сучасний р≥вень наукових досл≥джень ¬≥дкритих еволюц≥онуючих систем дають певне у€вленн€ прац≥ ѕершоњ (2002 р.), ƒругоњ (2004 р.) ≥ “ретьоњ (2006 р.) ћ≥жнародних INTERNET-конференц≥й, з €кими можна ознайомитись на цьому сайт≥. Ќа черз≥ проведенн€ IV ћ≥жнародноњ конференц≥њ, до участ≥ в €к≥й запрошуютьс€ фах≥вц≥ з р≥зних галузей знань. “акож було б бажано залучити до участ≥ у наступних конференц≥€х творчу талановиту молодь Ц л≥дер≥в незалежного зовн≥шнього тестуванн€ знань, призер≥в шк≥льних предметних ол≥мп≥ад ≥ профес≥йних конкурс≥в ћалоњ академ≥њ наук ”крањни, €к≥ незабаром стануть студентами престижних вищих навчальних заклад≥в ≥ буквально з першого курсу зможуть залучитис€ до науковоњ роботи п≥д кер≥вництвом пров≥дних науковц≥в, €к≥ досл≥джують р≥зн≥ аспекти ¬≥дкритих еволюц≥онуючих систем.
ƒл€ попереднього ознайомленн€ з ф≥лософським п≥дходом до анал≥зу ¬≥дкритих еволюц≥онуючих систем можна порадити юним прочитати про ноосферу ¬.≤.¬ернадського , наукову спадщину нобел≥вського лауреата ≤.–.ѕригожина, статтю ƒж. —ороса Ђћоњ ф≥лософськ≥ погл€диФ (PDF-файл, 150K), а вступом до опануванн€ методолог≥Їю ≥ математичними методами означених досл≥джень може стати статт€ професора ¬.ќ.ƒубко Д¬≥дкрит≥ динам≥чн≥ системиФ (PDF-файл, 264K).
«апрошуЇмо юну талановиту молодь до сп≥впрац≥ в рамках нашого м≥ждисципл≥нарного науково-методолог≥чного сем≥нару!

–озпочала роботу IV ћ≥жнародна INTERNET-конференц≥€ "¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи", €ка одночасно проходить в р≥зних наукових центрах ”крањни ≥ –ос≥њ.  лючова тема конференц≥њ - досл≥дженн€ метод≥в упередженого керуванн€ в≥дкритими еволюц≥онуючими системами. ‘оторепортаж з одного ≥з зас≥дань математичноњ секц≥њ конференц≥њ, €ке в≥дбулос€ в прим≥щенн≥ ƒержавноњ академ≥њ статистики, обл≥ку ≥ аудиту (”крањна, м.  ињв, 29 вересн€ 2008 р.) можна перегл€нути => тут

ѕрац≥ попередн≥х ћ≥жнародних INTERNET-конференц≥њ (2002 р., 2004р., 2006 р.)

"¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи"

«авантажити ѕрац≥ I ћ≥жнародноњ конференц≥њ "¬≥дкрит≥ еволюц≥лнуюч≥ системи", PDF-файл, 1369K
«авантажити ѕрац≥ I ћ≥жнародноњ конференц≥њ "¬≥дкрит≥ еволюц≥лнуюч≥ системи. ƒодаток", DJVU-файл, 798K

«авантажити ѕрац≥ I≤ ћ≥жнародноњ конференц≥њ "¬≥дкрит≥ еволюц≥лнуюч≥ системи", том ≤, PDF-файл, 3231K

«авантажити ѕрац≥ I≤ ћ≥жнародноњ конференц≥њ "¬≥дкрит≥ еволюц≥лнуюч≥ системи", том I≤, PDF-файл, 3668K

«авершуЇтьс€ п≥дготовка до депонуванн€ зб≥рки ѕраць II≤ ћ≥жнародноњ INTERNET-конференц≥њ "¬≥дкрит≥ еволюц≥лнуюч≥ системи", публ≥кац≥њ статей в спец≥ал≥зованих часописах "¬≥сник ƒержавноњ академ≥њ кер≥вних кадр≥в культури ≥ мистецтв", "“еор≥њ м≥кро-макроеконом≥ки", "¬≥ст≥ академ≥њ ≥нженерних наук ”крањни", "∆урнал обчислювальноњ на прикладноњ математики", €к≥ затверджен≥ ¬ј  ”крањни. “ому проханн€ до автор≥в - завантажити макет зб≥рки, вимоги щодо оформленн€ роб≥т €к≥ депонуютьс€, ≥ до 15 липн€ ц.р. перегл€нути подан≥ роботи, внести авторськ≥ правки.

«авантажити науков≥ допов≥д≥, що готуютьс€ до друку в спец≥альному випуску цього наукового журналу, PDF-файл, 746K

«авантажити науков≥ допов≥д≥ поки що неможливо, PDF-файл

«авантажити науков≥ допов≥д≥ поки що неможливо, PDF-файл
«авантажити науков≥ допов≥д≥ поки що неможливо, PDF-файл

ѕост≥йно д≥ючий м≥жнародний м≥ждисципл≥нарний науково-методолог≥чний сем≥нар "¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи"

ƒубко ¬алер≥й ќлекс≥йович

 ер≥вник сем≥нару, голова редколег≥њ електронного часопису "¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи"

ƒубко ¬алер≥й ќлекс≥йович
доктор ф≥зико-математичних наук, професор

doobko@mail.i.com.ua

ƒл€ перегл€ду наукових публ≥кац≥й професора ¬.ќ.ƒубко , €к≥ наведен≥ нижче, завантажте DjVuReader (DjVu, 1795K)

¬ поисках скрытого пор€дка, DjVu-файл, 1.32M

ƒубко ¬.ј. ћорфогенетическое поле: гипотезы и следстви€ (1998). => дал≥ (DjVu-файл 95K) ƒубко ¬.ј. ќ моделировании динамики социальных систем (1996). => дал≥ (DjVUuфайл 103K) ƒубко ¬.ј. »нтегральные инварианты, первые интегралы и прит€гивающие многообрази€ системы стохастических диффе- ренциальных уравнений (1998). => дал≥ (DjVu-файл 190K) ћонографи€ "¬ поисках скрытого пор€дка" (гл.1-2, гл.3, гл.4, гл.5)

Ќадежность систем. ћетод траекторий: текст лекции / ¬.ј. ƒубко. - ’абаровск: »зд-во “ихоокеаню гос. ун-та, 2008. - 9 с. (—ер. "“ворческое сотрудничество: научные сообщени€").
Ќадежность систем. ћетод траекторий: текст лекции / ¬.ј. ƒубко. - ’абаровск: »зд-во “ихоокеаню гос. ун-та, 2008. - 9 с. (—ер. "“ворческое сотрудничество: научные сообщени€"). (PDF-файл, 216  )
ѕервый интеграл системы стохастических дифференциальных уравнений: ѕрепринт 78.27 / ƒубко ¬.ј. -  иев: »н-т математики јЌ ”——–, 1978. - 22 с.

  XXX-летию научной публикации:

ѕервый интеграл системы стохастических дифференциальных уравнений: ѕрепринт 78.27 / ƒубко ¬.ј. -  иев: »н-т математики јЌ ”——–, 1978. - 22 с. (DjVu-файл, 224 )

Ѕабчук ¬.√., к.ф.-м.н., доцент

Ѕабчук ¬олододимир √орд≥Ївич

кандидат ф≥зико-математичних наук, доцент

Ќауковий сем≥нар "ћетоди знаходженн€ корен≥в пол≥ному та розв'€зок диференц≥йних р≥вн€ннь", 4 с≥чн€ 2010 р. => фоторепортаж

Ѕабчук ¬.√. »нвариантные множества системы линейных стохастических диффузионных уравнений с посто€нными коэффициентами. -  .: »  јЌ ”——–, 1980. - 45 с.
Ѕабчук ¬.√. »нвариантные множества системы линейных стохастических диффузионных уравнений с посто€нными коэффициентами. -  .: »  јЌ ”——–, 1980. - 45 с. (DjVu-файл, 1.4 ћ)
 арчев яков якович

 арчев яков якович

кандидат техн≥чних наук, доцент

karchev@ua.fm

 арчев я.я., –аспопов ¬.Ѕ. —тандартизац≥€ компТютерноњ осв≥ти. // «б. Ђ¬ища осв≥та ”крањниї. Ц ƒодаток 4, том IV (16), 2009 р. Ц “ематичний випуск Ђ¬ища осв≥та ”крањни у контекст≥ ≥нтеграц≥њ до Ївропейського осв≥тнього простору. Ц  .: √нозис: 2009. Ц с. 212-217.

 арчев я.я., –аспопов ¬.Ѕ. —тандартизац≥€ компТютерноњ осв≥ти. // «б. Ђ¬ища осв≥та ”крањниї. Ц ƒодаток 4, том IV (16), 2009 р. Ц “ематичний випуск Ђ¬ища осв≥та ”крањни у контекст≥ ≥нтеграц≥њ до Ївропейського осв≥тнього простору. Ц  .: √нозис: 2009. Ц с. 212-217. (PDF-файл, 475 )

÷≥каве: ¬≥ртуальний музей ≥стор≥њ к≥бернетики

 арчева √анна “имоф≥њвна

кандидат економ≥чних наук , доцент кафедри ф≥нансового менеджменту  Ќ≈”

karchev@ua.fm

ќбсуждение содержани€ книги " вадрант денежного потока" (јвторы книги -  иосаки –.“., Ћечтер Ў.Ћ.). Ёта книга (Doc-файл, 1.14ћ) о финансовых познани€х. Ѕогатые люди много лет назад освоили некоторые основные принципы, которые обеспечивают им свободный и независимый образ жизни, в то врем€ как другие люди страдают, пыта€сь соответствовать требовани€м рынка.

 оновалюк ¬алентина —тан≥слав≥вна

кандидат ф≥зико-математичних наук, доцент

konovalyuk@mail.ru

Ёлвин “оффлер Ўок будущего 2002 (1970)
ѕроблематика, п≥дн€та у книз≥ американського футуролога ≈лв≥на “оффлера "Ўок майбутнього" , може стати ц≥кавою темою дл€ обговоренн€ на одному ≥з зас≥дань нашого методолог≥чного сем≥нару "¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи"
 узнецов —ерг≥й “ихонович

 узнецов —ерг≥й “ихонович

ст. викладач ƒЋј”

Kuznetsov.Serg@yahoo.com
Ќауков≥ прац≥ ƒЋј”, випуск IX

»з рецензии —.“. узнецова:

"—тать€ Ќ.¬. —тол€рчук определила перспективное направление использовани€ математических методов, в частности, алгебры логики, в менеджерских задачах о назначени€х.  роме этого, стать€ стимуровала усовершенствование компьютерной программы ViLoR дл€ решени€ названного класса задач..."

Libor Dusek

Ћ≥бор ƒусек

Libor Dusek

Ph.D. in Economics, Assistant Professor of Economics CERGE-EI

Libor.Dusek@cerge-ei.cz

 

6 листопада 2007 р.

Ћекц≥€ про орган≥зац≥ю дистанц≥йноњ осв≥ти з економ≥ки в CERGE (ѕрага, „ех≥€)

зб≥льшити зображенн€
2008-03-21 Prof. Carol Dahl in Kiev

 ерол ƒахл

Carol Dahl

Ph.D. in Economics, Professor of Calorado Scool of Miners (USA)

cadahl@mines.edu

ћонограф≥€  ерол ƒахл "International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies, and Profits"

21 березн€ 2008 р. на заc≥данн≥ нашого сем≥нару в≥дбулос€ обговоренн€ проблематики, п≥дн€т≥й у фундаментальн≥й монограф≥њ "ћ≥жнародн≥ енергетичн≥ ринки: на шл€ху до розум≥нн€ ц≥новоњ пол≥тики ≥ преференц≥й у галуз≥ енергетики " (автор книги - проф.  . ƒахл, —Ўј)

ћеЇровський як≥в ћенделЇвич

ћеЇровський як≥в ћенделевич

√олова ком≥тету з питань науково-техн≥чного та економ≥чного розвитку ≥ сп≥вроб≥тництва  ињвськоњ орган≥зац≥њ —п≥лки наукових та ≥нженерних об'Їднань ”крањни

radagsrs@ukr.net

 ом≥тет з питань науково-техн≥чного та економ≥чного розвитку ≥ сп≥вроб≥тництва Ї самост≥йним структурним п≥дрозд≥лом ѕравл≥нн€  ињвськоњ орган≥зац≥њ —п≥лки наукових та ≥нженерних обТЇднань ”крањни ( ќ —Ќ≤ќ”). —фера д≥€льност≥  ом≥тету включаЇ осв≥ту, науку ≥ технолог≥њ, економ≥ку. ћетою створенн€ ≥ д≥€льност≥  ом≥тету Ї орган≥зац≥€ громадського спри€нн€ розвитку ≥ сп≥вроб≥тництву, наданн€ необх≥дноњ п≥дтримки ≥ допомоги њх учасникам в дос€гненн≥ њхн≥х ц≥лей ≥ вир≥шенн≥ завдань у сфер≥ д≥€льност≥  ом≥тету. √оловн≥ напр€ми д≥€льност≥  ом≥тету: => дал≥

–етроспектива д≥€льност≥  ќ —Ќ≤ў” (з 2004 р.)

ћирзоахмедов ‘ахриддин

ћирзоахмедов ‘ахриддин

академик ћеждународной академии информатизации, профессор, доктор технических наук, кандидат физико-математических наук

“аджикистан, ƒушанбе

mirfakh@mail.ru

–оль моделировани€ в процессе прин€ти€ решений и образовании. ƒушанбе: ƒеваштич, 2008.-186 сю

–оль моделировани€ в процессе прин€ти€ решений и образовании. ƒушанбе: ƒеваштич, 2008. - 186 c. => загрузить WinRar-файл, 2.8ћ

¬ сборнике представлены матриалы научных докладов, включенных в программу юбилейной конференции, проведенной »Ё“ к 60-летию профессора ‘ахриддина ћирзоахмедова. —одержание охватывает широкий спектр проблем теории прин€ти€ решений и компьютерного моделировани€ прикладных задач, а также их использовани€ в обучении. (=> —одержание )

ѕ≥томець √енад≥й ≤ванович

ѕ≥томець √еннад≥й ≤ванович

кандидат техн≥чних наук, доцент

Ѕлагочинний фонд √.≤.ѕ≥томц€

як юним науковц€м оформити запит на ф≥нансову п≥дтримку њх пошуковоњ д≥€льност≥? => тут

ѕол€ков ¬≥тал≥й ¬≥тал≥йович з асп≥рантами

ѕол€ков ¬≥тал≥й ¬≥тал≥йович

ст. викладач Ќ”÷ ѕ≤ ЌјЌ ”крањни

vitpua@rambler.ru

ѕодборка материалов на тему "„то такое ISBN и как его официально получить в ”краине" => тут
 

Ѕорис √орбонос

Bоris Gorbonos 

Electronic Manager

»зраиль

boris_g@smartsecsystems.com

2008-09-14 ѕрогулка с фотоаппаратом по »ерусалиму (»зраиль) 2008-08-28 Ќова€ верси€ прекрасного, качественного, быстрого, небольшого размера, очень удобного въюэра дл€ цифровых фото (читает также RAW). ≈сть дополнительные возможности - конвертер форматов, слайд шоу и т.д. ≈сть также вариант дл€ флешек. http://www.faststone.org/FSViewerBeta.htm
2008-08-26  ак при покупке флешки дл€ фотокамеры отличить фальшивку от "фирмы'" Even with a different camera, high-speed memory does not help with shooting speed unless you are taking many pictures in sequence and your camera is designed to take advantage of high-speed memory.
http://www.overclockers.com.au/wiki/Fake_Memory_Cards

–аспопов ¬≥ктор Ѕорисович

–аспопов ¬≥ктор Ѕорисович

кандидат ф≥зико-математичних наук, доцент

viktor.raspopov@gmail.com

–аспопов ¬.Ѕ. ћехан≥зми залученн€ талановитоњ молод≥ в науку. / ћ≥ждисципл≥нарний науково-методолог≥чний сем≥нар "¬≥дкрит≥ еволюц≥онуюч≥ системи". -  ињв, 2008. - 16 с.

ѕропозиц≥њ дл€ обговоренн€ з колегами:

ѕроект ѕоложенн€ про ћ≥жнародний науковий INTERNET-ун≥верситет (Ќа приклад≥ п≥дготовки IT-фах≥вц≥в)=> дал≥

«разки документ≥в дл€ оформленн€ Ph.D.-додатоку до диплому кандидата наук => тут

ѕерспектива развити€ нашего сайта - тематический блог "ќткрытые эволюционирующие системы" => здесь

«апрошенн€ до сп≥впрац≥ з науковим часописом Scopus => дал≥
—ем€новський ¬адим ћиколайович

—ем€новський ¬адим ћиколайович

кандидат ф≥зико-математичних наук, доцент

adims@mail.ru

¬≥сник ћЌ“”. «б≥рник наукових праць. є 2, 2008.

—ем€новский ¬.ћ. ћетоди прогнозуванн€. Ќавчальний пос≥бник.  ињв: ƒј—ќј, 2009. - 89 с.

—тановська “.¬., к.п.н., доцент

—тановська “ет€на ¬олодимир≥вна

кандидат педагог≥чних наук, доцент

v_stanovskiy@ukr.net

√отуЇмос€ до участ≥ у ¬сеукрањнськ≥й ол≥мп≥ад≥!

”мови проведенн€ ¬сеукрањнськоњ ол≥мп≥ади ≥ конкурсу молод≥жних проект≥в з енергозбереженн€, еколог≥њ та довк≥лл€ "ћоЇ майбутнЇ в моњй Ѕатьк≥вщин≥" дл€ учн≥в загальноосв≥тн≥х, позашк≥льних та профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в ”крањни =>

тут (PDF-файл, 552K)

“омилов јндрей ѕетрович, профессор, д.т.н.

“омилов јндрей ѕетрович

доктор технических наук, профессор, заслуженн≥й де€тель науки –оссии, лауреат Ћенинской премии (1971 г.)

–осси€, ћосква

“омилов ј.ѕ. ћой путь в науке. - ћ:2009. - 184 с.
 нига €вл€етс€ автобиографией выдающегос€ специалиста в области электрохимии доктора технических наук, лауреата Ћенинской премии (1971 г.), «аслуженного де€тел€ науки –оссии јндре€ ѕетровича “омилова. ѕо его разработке в —оветском —оюзе было создано первое крупное электрохимическое производство оборонного значени€. => PDF-файл, 2.68M
“каченко Ќад≥€ ¬асил≥вна

“каченко Ќад≥€ ¬асил≥вна

кандидат ф≥зико-математичних наук, професор

hopetkach@yahoo.com

¬ища математика. „. 1: навч.пос≥б. /Ќ.¬.“каченко. -  .: ¬ид. ѕаливода ј.¬., 2008. - 162 с.

"¬ища математика" (2008 р.) рекомендований ћќЌ ”крањни €к навчальний пос≥бник дл€ виш≥в, в≥дображаЇ багатор≥чний досв≥д викладанн€ курсу математики студентам ƒержавноњ академ≥њ житлово-комунального господарства. ћоже бути використаний дл€ дистанц≥йноњ осв≥ти через INTERNET, Ї електронний вар≥ант пос≥бника наCD-диску, на €кому також розм≥щений ≥нтерактивний електронний глосар≥й основних математичних пон€ть.

„ебан Ћеон≥д ≤ванович з юними програм≥стами в≥дд≥ленн€ ≥нформац≥йних технолог≥й  ињвськоњ ћјЌ "ƒосл≥дник"

„ебан Ћеон≥д ≤ванович

зав. ÷ентра ≥нформац≥йних технолог≥й  ињвського палацу д≥тей та юнацтва

cheban2006@ukr.net

ƒо уваги учн≥в в≥дд≥ленн€ ≥нформац≥йних технолог≥й  ињвськоњ ћјЌ "ƒосл≥дник", учител≥в та кер≥вник≥в гуртк≥в!

«апрошуЇмо старшокласник≥в та студент≥в  иЇва на додаткове навчанн€ з сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й в ÷≤“  ињвського палацу д≥тей та юнацтва

ƒов≥дки за телефоном (044) 280-99-70

Ўевчук ¬олодимир ќлександрович

Ўевчук ¬олодимир ќлександрович

професор, доктор економ≥чних наук

sva@dasoa.edu.ua

Ѕ≥бл≥ограф≥€ до допов≥д≥ професора Ўевчука ¬.ќ. "“ворча спадщина украњнського мислител€, письменника ≥ правозахисника, академ≥ка Ќью-…оркськоњ академ≥њ наук, √еро€ ”крањни ћиколи –уденко" => завантажити (ZIP-файл, 647 K)
профессор ‘еликс Ќиколаевич –€нский, действительный член –оссийской јкадемии социальных наук, доктор географических наук
”краинские участники международного семинара "ќткрытые эволюционирующие системы" с болью восприн€ли известие  о трагичесой смерти нашего российского коллеги, члена оргкомитета ћеждународных интернет-конференций "ќткрытые эволюционирующие системы" профессора ‘еликса Ќиколаевича –€нского, действительного члена –оссийской јкадемии социальных наук, доктора географических наук. ¬ыражаем соболезнование семье, близким, ученикам , сотрудникам, друзь€м в св€зи с трагической кончиной...
ќсновные направлени€ научной де€тельности ‘.Ќ.–€нского: прогностика, глобалистика, регионалистика, устойчивое развитие открытых эволюционирующих систем. ћы можем оценить т€желую утрату его как педагога, ученого, организатора и человека дл€ Ќижневартовского гуманитарного университета, российской и мировой науки. “ворческое наследие ‘еликса Ќиколаевича –€нского => далее
« √≥дропарку в≥дкриваЇтьс€ чудовий краЇвид на мальовничий правий берег  иЇва
”крањна, м.  ињв, √≥дропарк
 
  WEB-master    
Hosted by uCoz